Với lượng sản phẩm đá viên lớn thì cần được bảo quản tránh tan đá trong thời gian dài khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Tiêu chuẩn sản xuất và bảo quản đá viên cần phải theo quy trình khép kín về: nguồn nước, bao gồm nước máy, nước giếng hoặc nước ngầm được
Complete Reading

Create AccountLog In Your Accounterror: Content is protected !!